wadwijs
dat je er bent!
 

Veelgestelde vragen

Omdat een nieuwe school veel vragen op kan roepen, hebben wij hieronder de meest gestelde vragen voor je geselecteerd. Indien er nog onduidelijkheden zijn, neem dan gerust contact met ons op.


Zijn jullie al gestart?
Wij starten het schooljaar 2022-2023.


Mogen de kinderen zelf leren wat zij leuk vinden?
Ja, kinderen mogen zelf aangeven wat zij leuk vinden om te leren. Zij mogen zelf onderwerpen aandragen waarover zij iets willen leren. Hierbij kunnen ze heel uitgebreid leren over een bepaald onderwerp. Op die manier komen er vele vakken aan bod zoals rekenen, lezen, taal maar ook bijvoorbeeld wereldoriëntatie. 
Alles wat ze leren wordt samen met de kinderen bijgehouden in hun portfolio, zodat we de ontwikkelingen kunnen volgen. Dit portfolio spreken wij door met de kinderen en ook met de ouders.


Waarom kiezen jullie voor gemengde leeftijden?

Bij ons zitten alle kinderen van de leeftijd 4 - 12 jaar bij elkaar in een groep. Kinderen vinden het fijn om met en van elkaar te leren. Zo helpen ze elkaar ook heel gauw, wat weer bijdraagt aan een goede hechting binnen de groep. Ieder kind is uniek en het kind staat centraal, niet de leerstof. Daarom kunnen wij inspringen op de vragen van elk individu. Hierbij is de leeftijd van het kind niet het uitgangspunt.


Leren kinderen dan wel lezen en schrijven?
Kinderen leren bij ons zeker lezen en schrijven. Het beeld van in de klas letters en woordjes leren is bij ons alleen wat anders vormgegeven. Ieder kind leert op zijn of haar eigen tempo ofwel wanneer het leerrijp is. Spelenderwijs laten we kinderen kennismaken met letters en cijfers. Ervaring laat weten dat kinderen zelf aangeven wanneer zij klaar zijn om een stap verder te gaan. Ook dan is het mogelijk dat het ene kind graag uit een boek leert en het andere kind dit graag meteen in de praktijk wil brengen.  


Is het alleen basisonderwijs?
Op dit moment bieden wij basisonderwijs aan voor kinderen van 4 - 13 jaar. We zijn bezig met het realiseren van voortgezet onderwijs. Wil je ons hierbij helpen? Neem dan contact met ons op! 

 

Hoe zit het met de kosten voor de school?
Omdat het particulier onderwijs is, betalen ouders hogere schoolkosten dan bij regulier onderwijs. Met elkaar dragen we de lasten voor de school, waaronder het salaris van de leerkracht(en) en benodigde lesmaterialen. 
We proberen deze kosten zo laag mogelijk te houden. Dit doen we onder andere door te zoeken naar donateurs, sponsoren, het organiseren van evenementen en crowdfunding acties. Het is ook mogelijk om een vriend van Wadwijs te worden. Dit kan iedereen zijn die een binding voelt met onze school. Ook vragen wij ouders om hun netwerk in te zetten om het draagvlak te vergroten. 
 

De maandelijkse ouderbijdrage vind je hier.


Wat zijn de plaatsingsvoorwaarden van de school?

Door middel van het contactformulier op onze website kun je aangeven interesse te hebben voor plaatsing op Wadwijs. Wij nemen zodra wij de aanvraag hebben ontvangen contact met je op om een afspraak te maken, zodat we kennis met elkaar kunnen maken en een eerste indruk hebben over een eventuele wederzijdse match. Tijdens dit gesprek zullen verschillende onderwerpen aan bod komen waarop wij beoordelen of een definitieve plaatsing realiseerbaar is. Dit is afhankelijk van een aantal factoren, waaronder de groepssamenstelling van Wadwijs en de participatie van ouders die wij verwachten.


Hoe zit het met het wisselen van basisschool en plaatsing op Wadwijs?

Ouders mogen hun kind altijd laten wisselen van basisschool, om welke reden dan ook. Ouders hebben immers een vrije schoolkeuze.

Het beste moment om van school te veranderen, is aan het einde van het schooljaar, maar dit is niet altijd mogelijk voor jou en je kind. Het is ook niet verplicht; kinderen kunnen ook gedurende het schooljaar van basisschool wisselen.


Is er plek voor kinderen met een rugzakje?

Er is op onze school plek voor alle kinderen, niet specifiek kinderen die extra hulp nodig hebben. Vaak zien we wel dat kinderen uit het reguliere onderwijs komen met een probleem zoals faalangst. In principe kijken we per kind of het een wederzijdse match is.


Hoe zorgen jullie voor een goede aansluiting op het middelbaar onderwijs?

Net als op andere (basis)scholen voldoet ook ons onderwijs aan deze en andere kerndoelen. We houden deze leerlijn goed in de gaten door de kinderen te observeren. Daarbij houden we een portfolio bij. Dit bespreken we dan ook met de kinderen zelf en met de ouders zodat er een helder beeld ontstaat. Wanneer ouders het prettig vinden om aan het eind in de zesde klas (achtste groep) een eindtoets af te nemen is dit in overleg mogelijk. De ouders betalen zelf de kosten hiervan.

 

Hoeveel kinderen kunnen er bij jullie op school geplaatst worden?
Wij kunnen in eerste instantie ca 20 kinderen plaatsen. Op dit moment is er nog plek om je kind alvast aan te melden. Dit kan via het kopje contact.
Heeft je kind nog niet de leeftijd van 4 jaar bereikt maar wil je wel graag dat jouw kind hier naar school kan gaan op termijn? Neem dan ook gerust contact op voor de mogelijkheden.


Hoe kan ik Wadwijs steunen?

Dit kan op verschillende manieren. 

Neem hiervoor contact met ons op voor de mogelijkheden.


Is het alleen basisonderwijs?
Op dit moment bieden wij nog alleen basisonderwijs aan voor kinderen van 4 - 14 jaar. Wij onderzoeken momenteel de mogelijkheden om ook voortgezet onderwijs aan te kunnen bieden. 

 

Hoe zit het met de kosten voor de school?
Omdat het particulier onderwijs is, betalen ouders hogere schoolkosten dan bij regulier onderwijs. Met elkaar dragen we de lasten voor de school, waaronder het salaris van de leerkracht(en) en benodigde lesmaterialen. Wat de kosten op dit moment bedragen per kind is nog niet duidelijk, hier zal z.s.m. meer informatie over worden vrijgegeven.
We proberen deze kosten zo laag mogelijk te houden. Dit doen we onder andere door te zoeken naar donateurs, sponsoren, het organiseren van evenementen en crowdfunding acties. Het is ook mogelijk om een vriend van Bij Elkander te worden. Dit kan iedereen zijn die een binding voelt met onze school. Ook vragen wij ouders om hun netwerk in te zetten om het draagvlak te vergroten. 

 

Hoeveel kinderen kunnen er bij jullie op school geplaatst worden?
Wij kunnen in eerste instantie tot 18 kinderen plaatsen. Op dit moment is er nog plek om je kind alvast aan te melden. Dit kan via het kopje contact.
Heeft je kind nog niet de leeftijd van 4 jaar bereikt maar wil je wel graag dat jouw kind hier naar school kan gaan op termijn? Neem dan ook gerust contact op voor de mogelijkheden.  
 
Instagram